Giới thiệu chung

- Được thành lập từ tháng 03 năm 2011, bởi một nhóm tác giả trẻ có tầm nhìn đón đầu xu thế 4.0. Bằng việc phát minh ứng dụng tiêu dùng tích điểm Thiên Long, công ty mang đến những đổi thay to lớn trong thói quen tiêu dùng thông minh, tạo ra những giá trị to lớn cho doanh nghiệp, cộng đồng và giúp cho người tiêu dùng Việt Nam thực sự hội nhập với xu hướng chung của thế giới.

- Mục tiêu đến hết năm 2018, ứng dụng tiêu dùng tích điểm ZAHA phủ sóng trên toàn thế giới. Toàn cầu hóa và internet đã tạo ra sự khác biệt, thế giới phẳng và khoảng cách địa lý gần như không còn nữa, tạo ra những cơ hội bình đẳng trong tiếp thu và học hỏi những tiến bộ của nhân loại.

- Được thành lập từ tháng 03 năm 2011, bởi một nhóm tác giả trẻ có tầm nhìn đón đầu xu thế 4.0. Bằng việc phát minh ứng dụng tiêu dùng tích điểm ZAHA, công ty mang đến những đổi thay to lớn trong thói quen tiêu dùng thông minh, tạo ra những giá trị to lớn cho doanh nghiệp, cộng đồng và giúp cho người tiêu dùng Việt Nam thực sự hội nhập với xu hướng chung của thế giới.

- Mục tiêu đến hết năm 2018, ứng dụng tiêu dùng tích điểm ZAHA phủ sóng trên toàn thế giới. Toàn cầu hóa và internet đã tạo ra sự khác biệt, thế giới phẳng và khoảng cách địa lý gần như không còn nữa, tạo ra những cơ hội bình đẳng trong tiếp thu và học hỏi những tiến bộ của nhân loại.

Đối tác

Đăng ký nhận tin